Szukaj
0 Szukaj
Szukaj

Wspólna inicjatywa Michelin i Bridgestone

22 listopada w Amsterdamie podczas konferencji Smithers Recovered Carbon Black odbyła się wspólna prezentacja producentów opon Michelin i Bridgestone odnośnie zrównoważonego rozwoju w przemyśle oponiarskim. Głównymi założeniami prezentacji było zwiększenie wykorzystania odzyskanej sadzy z opon oraz ochrony środowiska poprzez wykorzystanie materiałów z recyklingu.


Szacuje się, że obecnie mniej niż 1 procent sadzy odzyskanej z recyklingu wykorzystuje się do produkcji nowych opon. Tak niski wynik jest powodem słabo rozwiniętej sieci odzysku i wykorzystania ponownego sadzy w nowych oponach. Recykling sadzy wprowadza wiele możliwości zmniejszenia używanych petrochemikaliów na rzecz bardziej ekologicznych alternatyw i rozwiązań. Samo zastosowanie odzyskanej sadzy w nowych oponach zmniejszyłoby CO2 o nawet 85% w porównaniu do materiałów pierwotnych.

Każdego roku około miliard opon na całym świece kończy swoją żywotność. Mimo zastosowanych wielu technicznych rozwiązań związanych z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu i odzysku opon, dalej nie udało się osiągnąć takiego poziomu by zapewnić i stworzyć bardziej zrównoważony i przyjazny środowisku ekosystem.

W czasie trwania konferencji obie firmy przedstawiły plan działania mający na celu promowanie i zwiększenia odzysku sadzy, a także wykorzystanie jej w produkcji nowych opon i innych produktach gumowych. Do tak globalnego przedsięwzięcia i osiągnięcia zamierzonego celu potrzebna jest pomoc i współpraca z odbiorcami i kontrahentami z branży oponiarskiej. W związku z tym, Michelin i Bridgestone cały czas dążą do współpracy z producentami opon, dostawcami sadzy i firmami zajmującymi się pirolizą. Także nowopowstałe firmy technologiczne są zapraszane do współpracy by przyśpieszyć proces i postępy w podaży odzyskiwanej sadzy.

Dzięki wspólnej inicjatywie Bridgestona i Michelina, obie firmy będą prowadzić pracę nad dokumentem, który uwarunkuje rolę branży oponiarskiej w osiągnięciu założonych celów. W 2022 roku planowane jest opublikowanie tzw. białej księgi, w której zostaną przedstawione wymagania techniczne i proponowane rozwiązania, mające na celu zwiększenie odzysku sadzy i większe jej wykorzystanie do produkcji nowych opon, chroniąc tym samym środowisko.


Źródło: https://www.carbonblackworld.com/home