Szukaj
0 Szukaj
Szukaj

Zmiany w przeglądach technicznych samochodów.Od 1 września br. według zapowiedzi mają wejść w życie nowe przepisy i zmiany w zasadach wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych. Nowe przepisy skupiają się głównie na lepszym udokumentowaniu przeglądów oraz na podwyższeniu kar dla osób, które spóźniają się z przeglądem.

Zwiększeniu uległy mandaty za jazdę bez przeglądu technicznego – teraz mandat może opiewać na kwotę nawet 1,5 tys. zł. Zostanie wprowadzona także podwójna stawka za przegląd dla kierowców, którzy spóźnili się z przeglądem powyżej 30 dni. Są też małe plusy. Kierowca, który wstawi się na badanie techniczne wcześniej tj. do 30 dni przed upływem terminu aktualnego badania – nie będzie miał podbitego badania od daty przybycia do SKP ale od daty w dowodzie rejestracyjnym. Druga duża zmiana to konieczność fotografowania każdego samochodu podczas przeglądu na SKP. Diagnosta będzie miał obowiązek zrobić zdjęcia przedstawiająca cały pojazd wraz z widoczną tablicą rejestracyjną. Zdjęcia mają być przechowywane 5 lat i zawierać podstawowe informację jak data oraz godzina ich zrobienia. Ma to na celu wyeliminować nieuczciwych diagnostów, którzy robili przeglądy „ zaocznie” gdy ktoś nawet nie przyjeżdżał samochodem, a tylko pojawiał się z dowodem rejestracyjnym.

Kierowcy natomiast dostaną możliwość odwołania się od decyzji diagnosty. Jeżeli nie będziemy się zgadzać z wynikiem przeglądu możemy wystąpić do dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w ciągu dwóch dni roboczych w celu ponownego przeglądu. Następnie we wskazanym SKP pojawi się pracownik TDT i będzie sprawdzał czy diagnosta rzeczywiście dobrze ocenił stan techniczny samochód.
Także starosta będzie zobligowany do sprawdzania przynajmniej raz w roku warunków lokalowych i sprzętowych na stacji kontroli pojazdów. Sprawdzana będzie też prawidłowość dokumentacji. Jeśli zdarzą się nieprawidłowości, właściciel może otrzymać karę finansową. Jeśli podczas kolejnej kontroli zostaną wykryte te same błędy – taki przedsiębiorca zostanie objęty zakazem prowadzenia SKP.

Źródło:
Auto Świat