Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Szukaj
0 Szukaj
Szukaj

Gwarancja i zwroty

Gwarancje

Wszystkie towary są fabrycznie nowe, objęte gwarancją (informacja nie dotyczy opon oznaczonych jako Wyprzedaż z wyraźnym zaznaczeniem daty produkcji) producenta lub dystrybutora oraz wolne od wad fabrycznych i prawnych.
Zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997 „Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport”, za opony pełnowartościowe uważa się opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.
Jeśli opona jest starsza - podajemy informację w nazwie produktu o treści: DOT XXYY, gdzie XXYY to rok produkcji.
 
Liczba lat gwarancji udzielonych przez poszczególnych producentów.

Marka Opony osobowe Opony ciężarowe Formularz
 • Goodyear
 • Dunlop
 • Fulda
 • Sava
 • Dębica
5 lat od daty produkcji

Goodyear, Dunlop: 4 lata od daty zakupu lub 5 lat od daty produkcji

Fulda, Sava, Dębica: 3 lata od daty zakupu lub 4 lat od daty produkcji

Pobierz...
 • Michelin
 • Kleber
 • Kormoran
 • BFGoodrich
 • Riken
5 lat od daty sprzedaży

Do żużycia bieżnika do wskaźnika TWI=1,6 mm lub 3 lata od daty produkcji

Pobierz...
 • Continental
 • Uniroyal
 • Barum
7 lat od daty sprzedaży i 10 lat od daty produkcji (dotyczy opon wyprodukowanych po 1 stycznia 2020r.)

Do żużycia bieżnika do wskaźnika TWI=1,6 mm lub 5 lat od daty produkcji

Pobierz...
 • Bridgestone
 • Firestone
 • Dayton
4 lata od daty produkcji

1 rok od daty sprzedaży reklamacja pełna, 4 lata od daty sprzedaży reklamacja częściowa według zużycia bieżnika

Pobierz...
 • Goodride
Gwarancja dożywotnia dla opon wyprodukowanych po 1 stycznia 2023r, 5 lat dla pozostałych 2 lata gwarancji nie więcej jednak niż 4 lata od daty produkcji opon zakupionych po 31.12.2020 roku Pobierz...
 • Powertrac
2 lata od daty zakupu nie więcej jednak niż 4 lata od daty produkcji opon zakupionych po 31.12.2020 roku 2 lata od daty zakupu nie więcej jednak niż 4 lata od daty produkcji opon zakupionych po 31.12.2020 roku Pobierz...
 • Pirelli
5 lat od daty produkcji dla opon zakupionych do 31.05.2020
7 lat od daty zakupu dla opon zakupionych po 01.06.2020
2 lata od daty zakupu nie więcej jednak niż 4 lata od daty produkcji Pobierz...
 • Nokian
3 lata od daty sprzdaży jednak nie dłużej niż 5 lat od daty produkcji   Pobierz...
 • Hankook
10 lat od daty produkcji lub 1.6mm bieżnika   Pobierz...
 • Falken
5 lat od daty sprzedaży lub 2mm bieżnika jednak nie dłużej niż 8 lat od daty produkcji   Pobierz...
 • Inne marki
Formularz reklamacji przeznaczony TYLKO DLA INNYCH MAREK opon, które nie zostały wyszczególnione wyżej.   Pobierz...

Wypełniony fomularz reklamacyjny należy przesłać na adres: reklamacje@boma.pl


Odstąpienie od umowy sprzedaży

W celu odstąpienia od umowy sprzedaży należy wykonać poniższe czynności:Zwrot towaru

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy: wzór - odstąpienie od umowyFragment regulaminu sklepu internetowego Opomarket.pl:

Prawo odstąpienia od umowy
Dotyczy umów zawartych do 24/12/2014
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie dziesięciu dni kalendarzowych. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Krakowska 162, 40-393 Katowice; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@opomarket.pl;
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce ‘FAQ’. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu (np. doręczenia produktu przez Kuriera). W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Klienta, na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób. Konsument może zwrócić Produkt Sprzedawcy na adres: ul. ul. Krakowska 162, 40-393 Katowice.
 
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej; dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; dostarczania prasy; usług w zakresie gier hazardowych.
 
Prawo odstąpienia od umowy
Dotyczy umów zawartych po 24/12/2014
 
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem: Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Krakowska 162, 40-393 Katowice; w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@opomarket.pl; Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce ‘FAQ’. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: Dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; Dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Krakowska 162 40-393 Katowice. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:  Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;  w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.